HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze direct beoordelen.

Laat de inhoud van de vaststellingsovereenkomst controleren door een van onze ervaren advocaten. Een werkgever zal in veel gevallen een ontslagprocedure bij de rechter of het UWV proberen te voorkomen via een vaststellingsovereenkomst. Dit betekent dat de werkgever vaak bereid zal zijn een goed aanbod te doen. Een arbeidsrecht advocaat kan u helpen een zo gunstig mogelijke regeling te krijgen.
Heeft u al getekend en voelt u zich hier niet prettig bij? Geen paniek!
Met uw handtekening alleen is de overeenkomst nog niet meteen bindend. U heeft namelijk 14 dagen bedenktijd om de overeenkomst te herroepen.

Bel ons nu op 085 - 029 1001 voor advies en laat het nakijken door een arbeidsrecht advocaat vóór u akkoord gaat!

Goed advies over het ontslag met een beëindigingsovereenkomst (ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd) is belangrijk. Laat altijd een advocaat de overeenkomst beoordelen. Een ontslag advocaat kan u ook helpen bij de onderhandelingen met uw werkgever. In veel gevallen is de werkgever ook nog eens bereid om de advocaatkosten te vergoeden.

Aandachtspunten vaststellingsovereenkomst

Het is belangrijk dat u en uw werkgever goede afspraken maken zodat u later niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • De einddatum: is de opzegtermijn wel juist in acht genomen?
 • De transitievergoeding: krijgt u waar u recht op hebt?
 • Kosten rechtsbijstand: betaalt uw werkgever de kosten van uw rechtshulp en zo niet, hoe kan dat geregeld worden?
 • Tot de einddatum: wat is verstandig om af te spreken over (vrijstelling van) werk en uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen?
 • Eindafrekening: is de eindafrekening correct opgesteld met alle loonbestanddelen waar u recht op hebt?
 • Na het ontslag: Is uw WW veilig gesteld?
 • Wilt u gebruik maken van een coach of outplacementbureau? Vraag uw werkgever om hierin bij te dragen.
 • Let op! Als u ziek bent, stem dan nooit zomaar in met een vaststellingsovereenkomst!

 

Recht op WW

Om te bepalen of u recht heeft op een WW-uitkering, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De opzegtermijn moet worden nagekomen
 • Het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst komt van de werkgever
 • Het ontslag mag niet het gevolg zijn van een door de werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag

Belangrijke regels vaststellingsovereenkomst

Voordat u besluit akkoord te gaan met de overeenkomst, is het belangrijk dat deze aan de regels voldoet. De belangrijkste regels hebben wij voor u op een rij gezet.

 • Ontslagreden vermelden in de overeenkomst

In de vaststellingsovereenkomst wordt de reden van het ontslag gegeven. Controleer altijd wat de opgegeven reden tot ontslag is. Als het ontslag te maken heeft met een dringende reden of een verwijtbare handeling, dan loopt u mogelijk uw recht op een WW-uitkering mis.

 • Houd rekening met de opzegtermijn

Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst moet u rekening houden met de opzegtermijn. Hoe lang de opzegtermijnen zijn verschilt per geval.

Hieronder worden de opzegtermijnen opgesomd die wettelijk zijn vastgesteld.
Let op: uw arbeidsovereenkomst en/of cao mogen hiervan afwijken! Kijk daarom altijd in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Dienstverband            opzegtermijn

tot 5 jaar               = 1 maand

5 tot 10 jaar          = 2 maanden

10 tot 15 jaar        = 3 maanden

15 jaar of langer   = 4 maanden

 • U heeft 14 dagen bedenktijd!

Heeft u de overeenkomst ondertekend maar heeft u naderhand toch twijfels? Dan heeft u 14 dagen de tijd om u te bedenken. Dit wordt de bedenktijd genoemd. eze bedenktijd geldt voor het ontslag met wederzijds goedvinden. Uw werkgever moet aangeven dat u recht heeft op de 14 dagen-bedenktijd. Gebeurd dit niet, dan heeft u 3 weken (in plaats van 2 weken) de tijd om u te bedenken!

 • Finale kwijting vaststellingsovereenkomst

In de overeenkomst staat aan het einde dat werkgever en werknemer elkaar finale kwijting verlenen nadat de overeenkomst is ondertekend. Dat betekent dat u afspreekt dat u niets meer van elkaar te vorderen heeft zodra alle afspraken in de overeenkomst zijn afgewikkeld.

Laat de door u ontvangen vaststellingsovereenkomst checken door een van onze advocaten of een van onze juristen!

Goed advies over de overeenkomst is belangrijk. Laat daarom altijd de overeenkomst beoordelen. Wellicht kunt u zelfs een veel hogere ontslagvergoeding krijgen! Daarnaast is de werkgever in veel gevallen bereid om de juridische kosten te vergoeden.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op via 085 - 029 1001 of stuur een e-mail. Wij brengen u in contact met een specialist die alle juridische valkuilen kent.
Wij werken samen met advocaten die meer dan 10 jaar ervaring hebben met het beoordelen van vaststellingsovereenkomsten.

 

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag