HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Gouden handdruk

Wilt u weten hoe hoog uw ontslagvergoeding is? Vraag hulp om uw gouden handdruk veilig te stellen.

De gouden handdruk werd tot 2015 berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. Tegenwoordig wordt er een andere methode gebruikt om de ontslagvergoeding te bepalen: de methode van de transitievergoeding. Toch worden er nog vaak kantonrechtersformules gebruikt in cao’s, let daarom goed op!

Berekening gouden handdruk

De gouden handdruk wordt berekend aan de hand van de transitievergoeding. Er wordt gekeken naar uw leeftijd, opgebouwde arbeidsjaren en het brutoloon dat u verdient. Laat uw gouden handdruk berekenen en uitonderhandelen door een ontslagspecialist. Wist u dat soms ook de dienstjaren meetellen die u heeft gewerkt op uitzend - of detacheringsbasis voor de werkgever waar u nu werkt? Wist u dat soms ook deels variabele beloningen kunnen meetellen bij de berekening van de hoogte van de ontslagvergoeding? Er is en wordt veel geschreven over ontslagvergoedingen. Laat u daarom goed adviseren door een arbeidsrecht specialist en doe daar uw voordeel mee.

Hoogte transitievergoeding

Bij de berekening van de transitievergoeding wordt rekening gehouden met uw leeftijd, brutoloon en de duur van uw dienstverband. U ontvangt ⅓ maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Bent u langer dan 10 jaar in dienst, dan heeft u vanaf het 10e dienstjaar recht op een vergoeding van ½ maandloon per gewerkt dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal €77.000,- tenzij de werknemer meer dan €77.000,- per jaar verdient. In dat geval is de transitievergoeding maximaal 1 jaarsalaris. Daarnaast geldt er een speciale regeling voor 50-plussers. Zij hebben vanaf het 10e jaar dat zij in dienst zijn recht op een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Maar let op: dit geldt alleen voor grotere werkgevers (> 25 werknemers). De werkgever betaalt de transitievergoeding ineens of spreekt een betalingsregeling met de werknemer af.

Kosten rechtsbijstand

U denkt misschien dat een arbeidsrecht advocaat of jurist duur is en u bent terughoudend in verband met de kosten. Dat is helemaal niet nodig!
Bedenk altijd dat een arbeidsrecht specialist u van te voren zal informeren over de kosten en in veel gevallen de kosten in rekening worden gebracht bij uw
werkgever. Bijvoorbeeld als er sprake is van een vaststellingsovereenkomst. Laat u op de juiste wijze uw gouden handdruk berekenen en uitonderhandelen door een
arbeidsrechtspecialist, dan verdient u de kosten ook weer snel terug.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag