HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Onterecht ontslag

Wanneer je werkgever je ontslaat dan zijn daar strenge regels aan verbonden. Het gebeurt regelmatig dat mensen onterecht ontslagen worden. Wanneer je onterecht ontslagen wordt dan kun je dit aanvechten en soms een schadevergoeding vragen. Wil je jezelf verweren tegen onterecht ontslag of wilt je weten of je in aanmerking komt voor een rechtvaardige ontslagvergoeding

Onterecht ontslag

Of het ontslag onterecht is hangt af van vele factoren. Je werkgever zal niet alleen een geldige ontslagreden moeten aanvoeren, maar ook de juiste ontslagprocedure moeten kiezen. Tijdens de ontslagprocedure wil je de juiste stappen zetten om te voorkomen dat je met lege handen naar huis wordt gestuurd. Het is voor een werkgever niet altijd eenvoudig om een werknemer te ontslaan omdat het ontslagrecht is geschreven in het belang van de rechten van de werknemer. Dat biedt jou als werknemer altijd de mogelijkheid en volop kansen om je te verweren tegen aangezegd onterecht ontslag of een goede ontslagvergoeding te verkrijgen.

Hoe kun je ontslagen worden

Een werkgever kan je niet zomaar ontslaan, ongeacht je contract. Er zijn strenge regels uit het arbeidsrecht waaraan hij zich moet houden bij ontslag. Wanneer je een vast contract hebt (voor onbepaalde tijd) dan wordt je beter beschermd dan wanneer je een contract hebt voor bepaalde tijd. In de arbeidsovereenkomst zelf zijn ook bepalingen opgenomen die van invloed zijn op jouw positie bij een ontslag.

Voor een ontslag in Nederland is vereist dat er toestemming is van de werknemer zelf, het UWV of de kantonrechter. Wanneer een werkgever een ontslag aanvraagt bij het UWV of bij de kantonrechter, dan wordt er gekeken of er voldaan is aan de wettelijke ontslaggronden.

Soms is er sprake van een opzegverbod. Als dit van toepassing is dan mag een werkgever je sowieso niet ontslaan. Een uitzondering hierop is het ontslag op staande voet. Bij een ontslag op staande voet dan is er geen toestemming nodig voor het ontslag. Ook een opzegverbod is dan niet van toepassing. Bij een ontslag op staande voet dan stopt een dienstverband per direct. Aan een ontslag op staande voet moet een heel erg dringende reden aan ten grondslag liggen.

Wanneer is er sprake van een onterecht ontslag

Er is sprake van een onterecht ontslag wanneer ontslagen wordt zonder toestemming of wanneer er niet voldaan is aan de wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld wanneer vereiste toestemming van de rechter of UWV ontbreekt of wanneer er geen geldige ontslagreden is.  Wanneer het ontslag plaatsvindt in strijd met één van de wettelijke opzegverboden, wanneer de geldende opzegtermijn niet correct in acht genomen of is niet voldaan aan alle overige wettelijke voorwaarden voor een rechtsgeldig ontslag dan is er ook sprake van een onterecht ontslag.

Vormen van een onterecht ontslag

 1. onterecht ontslag op staande voet
 2. ontslag zonder geldige reden bij een vast contract
 3. onterecht ontslag via een vaststellingsovereenkomst
 4. ontslag in strijd met een opzegverbod
 5. tussentijdse opzegging bij een contract voor bepaalde tijd
 6. onterecht ontslag tijdens proeftijd

Onterecht ontslag op staande voet

Voor een geldig ontslag op staande voet is vereist dat de werkgever een overtuigende dringende reden kan aanvoeren waarom je per direct ontslagen dient te worden. Je kunt hierbij denken aan geweld, seksuele intimidatie of fraude. De werkgever moet het ontslag meteen nadat dit geconstateerd is aan je mededelen. De werkgever moet alles wat hij aanvoert bewijzen. Is niet voldaan aan deze vereisten? Dan is er sprake van een onterecht ontslag.

Geen geldige reden

Wanneer een werkgever je wil ontslaan dan met er een geldige reden voor zijn. Bijvoorbeeld langdurige ziekte (meer dan twee jaar), bedrijfseconomische redenen. Wanneer de werkgever geen geldige reden heeft dan gebruikt de werkgever meestal een vaststellingsovereenkomst. Ga hier niet meteen akkoord met je ontslag. Zonder geldige reden is het namelijk heel moeilijk voor een werkgever om jou te ontslaan. Dit geeft jou een sterke onderhandelingspositie. In deze situatie zal de werkgever meestal proberen om een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Wanneer je niet uit de onderhandelingen komt dan kun je verweer voeren bij het UWV of de kantonrechter. Want zonder geldige reden zullen deze instellingen niet zomaar toestemming voor ontslag verlenen.

Onterecht ontslag bij vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is voor een werkgever een eenvoudige manier om een werknemer te ontslaan. Je gaat dan zelf akkoord met je ontslag. Het is van belang dat alle afspraken omtrent het ontslag hier goed ingeregeld zijn, want nadat je getekend hebt is het lastig om hierop terug te komen. Wanneer er zaken niet kloppen in de overeenkomst dan heb je een periode van 14 dagen om hierop  terug te komen.

Ontslag in strijd met opzegverbod

In sommige gevallen is er sprake van een opzegverbod, bijvoorbeeld tijdens de eerste twee jaar ziekte. Wanneer dit het geval mag de werkgever je contract niet opzeggen of je ontslaan. Wanneer dit wel gebeurt dan is er sprake van een onterecht ontslag. Een werkgever zal dan vaak proberen een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Ook bij een vaststellingsovereenkomst kan er sprake zijn van een onterecht ontslag.

Tussentijdse opzegging bij een contract voor bepaalde tijd

Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan alleen opgezegd worden als er sprake is van een beding in de overeenkomst die dit toestaat. Wanneer een tussentijds opzegbeding in de overeenkomst staat dan kan de werkgever je ook niet zomaar ontslaan. Ook dan is er toestemming van het UWV of de kantonrechter vereist.

Onterecht ontslag tijdens proeftijd

Tijdens een proeftijd mogen de werknemer en de werkgever beide per direct opzeggen. Toch kan er sprake zijn van een onterecht ontslag tijdens proeftijd. Een proeftijd kan namelijk nietig zijn. Bij een contract voor minder dan 6 maanden mag geen proeftijd worden opgenomen. Bij een contract voor meer dan 6 maanden, maar minder dan 2 jaar dan mag de proeftijd maximaal een maand zijn. Bij contracten langer dan 2 jaar dan mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn. Is niet aan deze vereisten voldaan dan is de proeftijd nietig. Daarnaast moet de duur van de proeftijd voor de werknemer en werkgever hetzelfde zijn. Ontslag tijdens de proeftijd in verband met zwangerschap of discriminatie is ook niet toegestaan.

Wat zijn de gevolgen van een onterecht ontslag?

Bij een onterecht ontslag kunnen veel verschillende gevolgen komen. Het kan zijn dat je geen recht heb op een WW-uitkering. Soms dan kan het ontslag nog teruggedraaid worden, maar het kan ook zijn dat je een schadevergoeding kan eisen.

Wat moet je doen bij een onterecht ontslag

Wanneer je onterecht ontslagen bent/wordt dan is het zaak om meteen actie te ondernemen. Laat je werkgever schriftelijk zo mogelijk weten dat je in bezwaar gaat tegen het ontslag. Als een ontslag nietig is of vernietigd kan worden dan moet dat zo snel mogelijk ingeroepen worden. Regel dit ook schriftelijk. Zorg dat je beschikbaar en bereid blijft om te werken. De meeste vorderingen op grond van de wet moeten binnen twee maanden worden ingesteld.

Stel een dossier samen met alle stukken omtrent je ontslag

 • Ga niet meteen in discussie maar luister rustig naar wat de werkgever te melden heeft. Stel vragen en zorg dat de situatie voor jou duidelijk is. Hoe lastig dit wellicht is wordt niet boos en maak geen ruzie.
 • Geef aan dat je beschikbaar blijft om te werken. Ga niet akkoord met vrijstellingen van werkzaamheden.
 • Lever geen eigendommen in.
 • Schakel een onafhankelijke partij in om je bij te staan en adviseren.
 • Soms vraagt de werkgever aan jou om een voorstel te doen. Doe dit niet. Vraag de werkgever om zijn ontslagvoorstel op papier te zetten.
 • Ga nooit meteen akkoord met voorstel. Laat dit voorstel altijd eerst beoordelen door een deskundige.

Onterecht ontslag aanvechten

Een onterecht ontslag kun je aanvechten. Je kunt vaak kiezen voor herstel van het dienstverband. Het ontslag wordt dan teruggedraaid of voor het vorderen van een schadevergoeding. Indien je wel bereid bent om akkoord te gaan met een onterecht ontslag heb je een sterkere onderhandelingspositie. Er is meer onderhandelingsruimte om voor jou een voordelige ontslagregeling te treffen. Schakel hulp in van een arbeidsrechtdeskundige om je te helpen bij het aanvechten van een onterecht ontslag en bij het behalen van een optimale ontslagregeling.

Ontslaghulp

Wij adviseren je om in geval van (dreigend) ontslag altijd rechtshulp in te schakelen. Bel ons voor meer informatie of zoek direct een gespecialiseerde ontslag advocaat of - jurist bij jou in de buurt om onterecht ontslag aan te vechten.

 

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag