HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslagvergoeding belasting

Over de ontslagvergoeding moet u belasting betalen. Bereken zelf de belasting of laat u adviseren door een financieel deskundige.

Direct uitbetalen ontslagvergoeding

Laat u uw ontslagvergoeding direct uitbetalen (meestal wordt afgesproken dat dit per einddatum van de arbeidsovereenkomst gebeurt) dan moet u direct afrekenen met de belastingdienst. Dat gebeurt volgens de belastingschijven voor de inkomstenbelasting (laagste schijf 2017: 37 % / hoogste schijf 2017: 52 %).
Ontvangt u een hoge ontslagvergoeding dan betaalt u dus direct veel belasting.

Stamrechtvrijstelling afgeschaft

De stamrechtvrijstelling is per 1 januari 2014 afgeschaft. Het is daardoor niet meer mogelijk uw ontslagvergoeding in een stamrecht BV te plaatsen. Over de ontvangen ontslagvergoeding wordt dus direct belasting betaald. Bij de hogere ontslagvergoedingen kan het belastingtarief zelfs oplopen tot 52%.

Belasting betalen over de ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding wordt belast in box 1. Box 1 bepaalt het percentage dat u aan belasting betaalt over uw totale inkomen in een geheel jaar. Onder inkomen wordt verstaan: inkomsten uit werk, woning en onderneming + ontslagvergoeding + uitkeringen.

Inkomen 2017 Belastingpercentage Box 1
0 - 19.982,- 36,55 %
19.982 - 67.072 40,8 %
67.072,- + 52 %

Voorbeeld transitievergoeding 20.000,-, hoeveel belasting betalen?

Kees heeft een bruto jaarsalaris van €60.000,-. Kees wordt ontslagen en ontvangt een transitievergoeding van €20.000,-. De transitievergoeding wordt belast in box 1. Kees moet dus inkomstenbelasting betalen over 60+20 = €80.000,-.
In dit voorbeeld wordt alleen berekend hoeveel belasting Kees moet betalen over zijn transitievergoeding van €20.000,-. Dus niet over zijn totale inkomen maar alleen over het bedrag boven zijn jaarsalaris van €60.000,-. Over de eerste €7.072,- (tussen 60.000,- en 67.072,-) betaalt Kees een belastingtarief van 40,8 %. Over het overige bedrag (20.000 - 7.072) €12.928,- moet 52% belasting betaald worden.
Hieruit volgen de volgende twee berekeningen:

  • €7.072 x 40,8 % = €2.885,-
  • €12.928 x 52 % = €6.723,-

Vervolgens worden deze twee bedragen bij elkaar opgeteld: €2.885 + €6.723 = € 9.608. Dit is het bedrag dat Kees aan belasting betaalt over de transitievergoeding.
U houdt €20.000 - € 9.608 = €10.329,- over en heeft € 9.608,- aan belasting betaald over uw transitievergoeding.

Financieel adviseur

Wilt u exact weten hoeveel belasting u betaalt over de transitievergoeding? Raadpleeg dan een financieel adviseur.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag