HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Ontslag aanvechten

Uw ontslag aanvechten is belangrijk om uw WW-rechten te behouden. Op het moment dat uw werkgever komt met ontslag zal uw werkgever een snelle beslissing van u vragen. Neem altijd de tijd om advies in te winnen en stem nooit zomaar in met ontslag! Daarmee verspeelt u onherroepelijk uw WW-rechten! 

Bel ons nu op 085 109 4104 voor directe hulp! 
U belt tegen lokaal tarief.

Indien jouw werkgever jou wil ontslaan, dient hij zich aan bepaalde regels te houden. Wanneer jij ontslagen wordt door jouw werkgever, is het van belang om goed naar dit ontslag te laten kijken om te voorkomen dat er iets niet klopt en jij wordt benadeeld. Er dient een goede ontslagreden te zijn wil jouw werkgever jou rechtsgeldig kunnen ontslaan. Indien er sprake is van een onterecht ontslag, dan is het van belang om dit ontslag aan te vechten. Indien jouw werkgever geen juridische middelen had om tot een ontslag over te gaan, heb je een kans om schadevergoeding te vorderen of om jouw arbeidsovereenkomst in stand te laten. 

Daarnaast is het controleren van een ontslag belangrijk omdat je recht hebt op een Werkloosheidsuitkering (Hierna: WW-uitkering). Er gelden echter enkele uitzonderingen op dit recht. Om jouw recht op een uitkering te behouden is het van belang om het ontslag aan te vechten. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden waarop je ontslagen kan worden. Hierbij bepaalt de ontslagreden welke ontslagroute de werkgever zal kiezen: 

 • Ontslag via een UWV procedure
 • Deze procedure wordt gestart door de werkgever wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte (meer dan 2 jaar).
 • Ontslag via een kantonrechterlijke procedure
 • Deze procedure wordt gestart indien er sprake is van een arbeidsconflict of disfunctioneren.
 • Ontslag via een vaststellingsovereenkomst
 • Hierbij is sprake van wederzijds goedvinden dat wordt vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Instemmen heeft geen invloed op jouw recht op een WW-uitkering.
 • Ontslag op staande voet
  • Ontslag op staande voet is alleen mogelijk wegens dringende redenen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst dan direct beëindigen.

Wat is een onterecht ontslag?

Voor het indienen van een geldig ontslag dient de werkgever zich te houden aan de wettelijk gestelde regels. Worden deze wettelijke regels niet in acht genomen door de werkgever, dan is er sprake van een onterecht ontslag. Zo hebben we hierboven gezien dat indien er een ontslag volgt wegens bedrijfseconomische redenen, instemming van het UWV vereist is. Ontbreekt de benodigde instemming van het UWV, dan kan het ontslag als onterecht of onrechtmatig gezien worden.
Ook kan een ontslag onterecht zijn wanneer de werkgever geen rekening heeft gehouden met de opzegtermijn of een opzegverbod. Van een opzegverbod is bijvoorbeeld sprake in de eerste 2 jaar van ziekte. Vanzelfsprekend dient er altijd een geldige ontslagreden te zijn voor jouw ontslag. Indien deze reden niet gegrond is, is het ontslag onterecht. Zo dient er bij een ontslag op staande voet een dringende reden aanwezig te zijn. Wanneer een werkgever een enkele keer te laat komen al ziet als dringende reden, dan zal deze reden hoogstwaarschijnlijk niet standhouden bij de rechter.
Zowel bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd kan van een onterecht ontslag sprake zijn.

Akkoord gaan met het ontslag

Indien er geen onterecht ontslag is en jij akkoord gaat met de ontslagreden gegeven door jouw werkgever, kun jij een beëindigingsovereenkomst tekenen. Hierbij heb jij in beginsel recht op de vaste financiële vergoeding vanuit de werkgever: de transitievergoeding.
Voor de werkgever is wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst de snelste route. Dit zorgt voor een goede onderhandelingspositie voor jou als werknemer.

Je gaat niet akkoord met het ontslag

Het kan echter ook voorkomen dat jij het niet eens bent met het ontslag. Er kan sprake zijn van een onterecht ontslag wanneer de ontslagreden wettelijk niet gegrond is.

Hoe vecht ik mijn ontslag aan?

Wanneer jij het niet eens bent met het ontslag is de eerste stap dit kenbaar te maken aan jouw werkgever. Teken nog niks en laat per brief weten dat je het niet eens bent met het ontslag en daarom dan ook beschikbaar zal blijven voor het uitvoeren van werkzaamheden. Een werkgever kan soms druk zetten achter het akkoord gaan met het ontslag. Probeer hier niet teveel door beïnvloed te worden. Je hebt altijd een redelijke bedenktijd om op het ontslag te reageren. 
Hoe jij tegen het ontslag in verweer gaat, hangt af van de ontslagroute die de werkgever gekozen heeft:

Ontslag via een UWV procedure

Het UWV stelt jou op de hoogte van de ingediende ontslagaanvraag door de werkgever. Tegen deze aanvraag kan jij in verweer gaan. Binnen 14 dagen na de ontslagaanvraag door de werkgever, dien jij te laten weten waarom jij het niet eens bent met jouw ontslag. Het UWV beslist meestal binnen 4 weken of zij akkoord gaan met de ontslagaanvraag. Gaan zij niet akkoord, dan blijft de arbeidsovereenkomst in stand.

Ontslag via een kantonrechterlijke procedure

Indien de werkgever het ontslag via de kantonrechter start, dient hij een ontbindingsverzoek in. Tegen dit ontbindingsverzoek kan jij in verweer gaan. Na jouw verweerschrift zal er een zitting volgen. Het is verstandig deze zitting, bijgestaan door een advocaat, bij te wonen. Als de rechter bij de uitspraak beslist het ontbindingsverzoek van de werkgever af te wijzen, blijft de arbeidsovereenkomst in stand.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Bij een vaststellingsovereenkomst ontbreekt de controlerende instantie die een ontslag via het UWV of de kantonrechter wel heeft. Indien jij een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen van jouw werkgever, laat deze dan altijd controleren door een arbeidsrecht advocaat. Een advocaat kan het voorstel controleren op eventuele fouten. Deze fouten kunnen bijvoorbeeld zitten in de reden van ontslag, de opzegtermijn of de uitbetaling van vakantiedagen. Daarnaast heeft de advocaat een betere onderhandelingspositie dan jij als werknemer. De advocaat kan zo voor een betere ontslagregeling zorgen.

Ontslag op staande voet

Indien jij denkt ontslagen te zijn op staande voet is het zinvol dit ontslag te laten beoordelen door een advocaat. Indien het ontslag op staande voet onterecht is, kan jij dit ontslag aanvechten. Dit moet binnen de termijn van 2 maanden. Je dient dan een verzoekschrift in bij de kantonrechter waarin vermeld staat dat jij het ontslag op staande voet wil vernietigen. Het kan ook voorkomen dat je, na het ontslag op staande voet, liever niet in dienst blijft door de verstoorde arbeidsverhouding. Ook dan is het verstandig een advocaat in te schakelen om mogelijk aanspraak te maken op schadevergoeding.

Wat is een WW-uitkering?

Wanneer jij geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, heb je meestal niet direct een nieuwe baan. Een WW-uitkering dekt jouw verlies aan inkomen tussen 2 banen.

Er zijn 3 situaties waarin jij geen recht hebt op een WW-uitkering:

 1. Je hebt zelf ontslag genomen.
 2. Het ontslag is aan jou verwijtbaar. Van verwijtbaar handelen is sprake indien jij wist dat jouw gedragingen ontoelaatbaar zouden zijn binnen jouw werkzaamheden.
 3. Je bent akkoord gegaan met het ontslag tijdens ziekte.

Het is belangrijk jouw ontslag aan te vechten indien deze onterecht is. Indien jij gelijk akkoord gaat wanneer jouw werkgever jou wil gaan ontslaan, ben je verwijtbaar werkloos. Hiermee verlies jij jouw recht op een WW-uitkering.

Juridische hulp van een advocaat

Wanneer jij denkt onterecht ontslagen te zijn, zijn de financiële belangen erg groot. Neem dan ook geen enkel risico en vraag altijd juridische hulp als u wordt ontslagen om het ontslag eventueel aan te vechten. Wij helpen jou graag bij het vinden van de juiste arbeidsrecht advocaat die jou kan bijstaan. Neem contact met ons op voor directe hulp!

Kosten

De advocaat zal de kosten met jou bespreken. Wanneer je in aanmerking komt voor een gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunnen de kosten worden vergoed. Een dergelijke subsidie wordt een toevoeging genoemd. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer het inkomen en vermogen onder een bepaald niveau valt. Ook komt het vaak voor dat jouw (ex-)werkgever bijdraagt in jouw kosten van rechtshulp.

 

 

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag