HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Arbeidsconflict

Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever?
Komt u er niet uit en dreigt ontslag?
Wees voorzichtig en laat u adviseren door een ontslagadvocaat over uw rechten en plichten!

Neem nu contact met ons op en ontvang direct hulp.
U kunt ook bellen: 085 - 029 1001.

Wat te doen bij een arbeidsconflict?

Wanneer is er sprake van een arbeidsconflict en wat houdt het precies in?

Onenigheid met uw werkgever op de werkvloer of andersom kan leiden tot een vervelende arbeidsconflict. Ook een arbeidsconflict met één van uw collega’s is dit denkbaar. Meestal wordt dit onderling opgelost door te overleggen. Maar hoe zit het als dat niet lukt? Wat als de werknemer niet meer zijn of haar werk meer kan uitvoeren door de situatie?

Omdat een arbeidsconflict ook meteen de gehele werksfeer verpest, is het van belang dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Uiteraard zodat u uw werk zo goed mogelijk kunt uitvoeren.

Is de situatie zodanig geëscaleerd en kunt u als werknemer niet meer verder met uw werkzaamheden?

Indien de situatie is geëscaleerd en u als werknemer niet meer verder kunt met uw werkzaamheden wegens een onhoudbare situatie. Een voorbeeld is dat iemand niet herplaatst kan worden of een andere leidinggevende vinden niet mogelijk is, dan is als enige oplossing dat de werknemer wordt ontslagen of zelf ontslag neemt.

In geval van een arbeidsconflict waarbij de werknemer niet meer opdaagt op werk gelden in principe de regels van ziekte niet. De werknemer is immers niet ziek, maar ongeschikt om op een specifieke plaats te werken. De werknemer kan bijvoorbeeld ziek worden van het werken, maar dat hij of zij nergens last van heeft buiten werk. De werknemer is dus niet arbeidsongeschikt wegens ziekte, maar ongeschikt wegens een situatie op de werkvloer. Dit wordt ook wel de situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd.

Indien er een ontslagsituatie dreigt adviseren wij u om in contact te komen met een ontslag advocaat. Wij adviseren u om zelf geen ontslag te nemen of een vaststellingsovereenkomst te tekenen in een dergelijk geval. Indien u dit wel doet zijn de gevolgen hiervan cruciaal voor u. Dit heeft namelijk gevolgen voor uw WW-uitkering. Daarbij is het enorm van belang wie het initiatief heeft genomen voor het ontslag. Bovendien kan een arbeidsrecht advocaat u adviseren en zelfs namens u onderhandelen met uw werkgever. Dit maakt dat u een betere onderhandelingspositie krijgt.

Arbeidsconflict en ziekte

Een groot aantal werknemers die zich ziek melden doen dit vanwege een conflict op de werkvloer. Zo blijkt dat een arbeidsconflict verregaande gevolgen kan hebben. Om dit probleem op te lossen wordt er steeds meer gekozen voor arbeidsmediation. Bij arbeidszaken zijn er twee soorten mediation:

1) Herstel Mediation: indien werkgever en werknemer niet meer goed met elkaar overweg kunnen, leidt dit uit tot een arbeidsconflict. Middels een herstel mediation wordt er op een rustige manier met elkaar gesproken over de situatie.
2) Exit Mediation: in sommige gevallen blijkt dat bij een arbeidsconflict de relatie niet meer hersteld kan worden. Dit kan worden beëindigd via de kantonrechter, maar gebeurt steeds vaker via exit mediation. De mediator speelt een belangrijke rol in een dergelijke situatie. Hij leidt dan de onderhandelingen over de voorwaarden waarop partijen uit elkaar gaan. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsconflict met uw collega

Onenigheid met uw werkgever kan leiden tot een grote frustratie, maar ook met uw collega is dit een denkbaar geval. Dit kan ervoor zorgen dat u zich niet meer goed voelt tijdens het werken. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot ontslag.

Wat is handig in een dergelijke situatie? Probeer in eerste instantie dit probleem voor te leggen bij uw werkgever. Het is de verantwoordelijkheid van uw werkgever om te zorgen voor een goede werkomgeving. Houd hierbij goed bij wat er speelt en hoe uw werkgever daar op reageert. Werkgever of bedrijfsarts kan adviseren om een mediator in te schakelen.

Loondoorbetaling tijdens een arbeidsconflict

Wanneer een werknemer en een werkgever een arbeidsconflict hebben, kan een dergelijk situatie zeer snel uit de hand lopen. Indien dit het geval is heeft de werknemer soms recht op doorbetaling van zijn loon, maar dan is de werknemer gehouden om aan te tonen dat het de schuld is van de werkgever en dat de werknemer mee zal werken aan maatregelen om het conflict op te lossen.

Werkt de werkgever niet mee aan loondoorbetaling? Dan kan de werknemer een loonvordering instellen bij de kantonrechter middels een arbeidsrecht advocaat.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag