HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is het contract tussen werkgever en werknemer. Daarin staan alle afspraken over het werk vermeld. Ook kunnen afspraken tussen werkgevers en werknemers in de cao of de wet (het burgerlijk wetboek) staan.

Afspraken

Werkgever en werknemer kunnen afspraken in de arbeidsovereenkomst vastleggen over o.a. de werkzaamheden, de beloning, de duur van de overeenkomst en de arbeidsduur. Ook staan er vaak afspraken in de arbeidsovereenkomst over onderwerpen als de opzegtermijn, het non-concurrentiebeding, het relatiebeding en ziekte. Arbeidsovereenkomsten kunnen worden aangegaan voor bepaalde en voor onbepaalde duur.

Bepaalde duur

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wil zeggen dat de overeenkomst een bepaalde tijd duurt of geldt voor een bepaalde opdracht. Vaak eindigt deze overeenkomst aan het einde van de overeengekomen duur en kan (vaak) niet tussentijds worden opgezegd. De overeenkomst kan wel worden verlengd! Dit type arbeidsovereenkomst wordt meestal na verloop van 3 contracten of na de maximale duur van 36 maanden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Heeft u een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter, dan mag hier geen proeftijd meer in staan. De wettelijke regeling gaat per direct in en staat boven de CAO.

Onbepaalde duur

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur kan door de werkgever worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Daarvoor is een ontslagvergunning van UWVWerkbedrijf vereist. Ander veel voorkomende manieren waarop deze arbeidsovereenkomst kan eindigen zijn met wederzijds goedvinden, door ontbinding door de kantonrechter, door ontslag op staande voet en door opzegging door de werknemer. Dit laatste valt altijd af te raden, omdat daarmee de rechten op een WW-uitkering worden verspeeld.

Arbeidsrecht Advocaat

Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst of twijfelt u over uw rechten en verplichtingen? Laat uw arbeidsovereenkomst dan checken door een arbeidsrechtadvocaat of neem contact met ons op.

 

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag