HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Hulp bij ontslag

Wil jouw werkgever je ontslaan? Het kan dan verstandig zijn om hulp in te schakelen. Een werkgever kan je namelijk niet zonder geldige reden ontslaan. Daarnaast is het belangrijk dat er goede afspraken gemaakt zijn omtrent je ontslag. Een arbeidsrecht advocaat kan jou helpen bij je ontslag.

Bel ons nu op 085 109 4104 voor directe hulp! 
U belt tegen lokaal tarief.

Arbeidsrecht advocaat

Wanneer je te maken hebt met een (dreigend) ontslag dan kan een arbeidsrecht advocaat jou bijstaan. De werkgever heeft in het geval van ontslag meestal een arbeidsrecht deskundige die hem adviseert en helpt bij het regelen van het ontslag. Het is daarom van belang dat jij ook hulp inschakelt van een arbeidsrechtadvocaat zodat jouw belangen ook behartigd worden. Het is bij ontslag namelijk van belang dat je de juiste zetten doet en dat je geen belangrijke rechten verspeelt. Arbeidsrecht advocaten hebben de ervaring en kennis om dit voor jou goed af te handelen.

Wat komt er kijken bij ontslag

Ten eerste is het goed om te weten met wat voor soort ontslag je te maken hebt. Er zijn verschillende manieren om ontslag te regelen. Het kan zijn dat je een ontslagprocedure moet doorlopen. Afhankelijk van de ontslagreden gebeurt dit bij het UWV of bij de kantonrechter. De werkgever kan er ook voor kiezen om je een vaststellingsovereenkomst aan te bieden (ook: beëindigingsovereenkomst). Je werkt dan mee met je ontslag door een overeenkomst te tekenen. Ook kan het voorkomen dat je op staande voet ontslagen wordt. Dit ontslag is per direct. Wanneer je op staande voet ontslagen wordt is hulp inschakelen van groot belang om dat je geen recht op WW-hebt en geen recht op transitievergoeding.

Ontslagreden

De reden waarom de werkgever je wil ontslaan bepaalt wat voor ontslagprocedure plaatsvindt. Zonder goede reden kan een werkgever jou niet ontslaan.

Wanneer je wordt ontslagen in verband met ziekte of bedrijfseconomische redenen dan vindt de ontslagprocedure plaats bij het UWV. De werkgever vraag jouw ontslag aan bij het UWV. Wanneer dit wordt goedgekeurd dan mag de werkgever jou ontslaan.

Wanneer de werkgever jou wil ontslaan vanwege disfunctioneren of een arbeidsconflict dan vindt de ontslagprocedure plaats bij de kantonrechter. De rechter moet het ontslag goedkeuren. Zonder goedkeuring kan het ontslag niet plaatsvinden.

Belangrijke rechten bij ontslag

Er zijn een aantal belangrijke rechten die je hebt wanneer je ontslagen wordt. Het is belangrijk om hier goed op te letten wanneer je ontslagen wordt.

Opzegverbod

Het belangrijkste geval wanneer er sprake is van een opzegverbod is als je ziek bent. Bij ziekte geldt er de eerste twee jaar een opzeg/ontslagverbod. De werkgever mag je dan dus niet ontslaan. Ook tijdens zwangerschap mag je in beginsel niet ontslagen worden.

Opzegtermijn

Bij ontslag moet de werkgever rekening houden met de opzegtermijn. Tijdens de opzegtermijn kun je blijven werken en moet de werkgever je loon doorbetalen. Wanneer de verkeerde opzegtermijn gehanteerd wordt dan heb je in de eerste periode nog geen recht op een WW-uitkering. Het UWV gaat namelijk uit van de opzegtermijn die de werkgever zou moeten hanteren.

Transitievergoeding

Wanneer de werkgever je ontslaat dan heb je in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Bij een ontslag op staande voet heb je geen recht op een transitievergoeding. Wanneer je ontslag plaatsvindt via een vaststellingsovereenkomst dan heb je ook geen recht op een transitievergoeding. Je kan zelf afspraken maken in de overeenkomst over een ontslagvergoeding, maar dit is niet verplicht.

Hoe kan de advocaat jou helpen?

Je vraagt je wellicht of hoe een arbeidsrechtadvocaat jou kan helpen bij je ontslag. Een advocaat kan jou niet alleen helpen bij een gerechtelijke procedure, maar kan je ook bijstaan bij een buitengerechtelijke ontslagprocedure of een dreigend ontslag.

De advocaat kan je helpen bij het terugdraaien van een ontslag, een verweer voeren tegen een ontslag en ook wanneer je akkoord wil gaan met je ontslag dan doe je er goed aan om een advocaat in te schakelen. Bij een ontslag komen namelijk veel strenge regels en vereisten kijken waar de werkgever zich aan moet houden. Wanneer je hulp inschakelt van een advocaat dan weet je zeker dat dit goed verloopt.

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet dan is het van essentieel belang dat je een goede arbeidsrecht advocaat ingeschakeld. Bij een ontslag op staande voet stoppen je werkzaamheden meteen, de werkgever hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn.

Procedure bij kantonrechter/UWV

Wanneer jouw ontslagprocedure bij de kantonrechter of bij het UWV plaatsvindt dan kan de advocaat je helpen bij het voeren van een verweer. Daarnaast kan de advocaat voor je achterhalen of het ontslag wel gegrond is. Een dergelijke procedure is vaak duur en kost veel tijd voor de werkgever. De advocaat kan voor jou gaan onderhandelen en proberen een procedure te voorkomen. In de onderhandelingen kan de advocaat een voor jou optimale ontslagregeling treffen.

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer je ontslag via een vaststellingsovereenkomst ontvangt dan ga je akkoord met je eigen ontslag en de gevolgen daarvan. Alle afspraken omtrent het ontslag worden in de overeenkomst vastgelegd. Er zijn veel zaken waar je in de overeenkomst rekening moet houden. Het is van belang om goede afspraken te maken over zaken zoals een ontslagvergoeding, het recht op een WW-uitkering en wat er bijvoorbeeld gebeurd met een concurrentiebeding. Wanneer je hebt getekend kun je niet zomaar terugkomen op de afspraken. Daarom is het belangrijk dat je goed begrijpt wat er in de overeenkomst staat en dat dit allemaal klopt. Een arbeidsrecht advocaat kan je helpen bij het uitleggen en controleren van de overeenkomst. Daarnaast kan de advocaat je helpen bij het onderhandelen.  Een vaststellingsovereenkomst is voor een werkgever namelijk een voordelige manier om ontslag te regelen. Dit geeft de advocaat onderhandelingsruimte over zaken zoals de transitievergoeding en de vakantiedagen. Zo haal jij de beste voorwaarden uit je ontslag.

Dreigend ontslag

Bij een dreigend ontslag heeft de werkgever wellicht nog niet geuit maar je voelt dat er een ontslag aan zit te komen. Een dreigend ontslag zorgt voor spanning en onzekerheid. Een arbeidsrecht advocaat kan jou in deze in deze fase duidelijkheid bieden over de situatie en je voorbereiden op wat er nog gaat komen. Bij een dreigend ontslag kan een arbeidsrechtadvocaat je achter de schermen adviseren. Zo kan je wellicht het ontslag voorkomen en wordt in ieder geval zeker gesteld dat je in de aanloop naar het mogelijke ontslag de juiste stappen zet en geen rechten verspeeld.

Kosten van een Arbeidsrechtadvocaat

Een arbeidsrecht advocaat rekent in de meeste gevallen een uurtarief. Elke advocaat mag zijn eigen uurtarief bepalen. Het uurtarief is afhankelijk van de ingewikkeldheid van de zaak, de werkervaring van de advocaat en je vermogen en inkomen. Bij sommige advocaten valt er te onderhandelen over het uurtarief. Vraag de advocaat van tevoren of hij of zij een indicatie kan geven van de totale kosten, zodat je hier rekening mee kan houden. In sommige gevallen is het ook mogelijk om prijsafspraken te maken met de advocaat.

In veel gevallen wordt (een deel) van de advocaatkosten vergoed door de werkgever. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij een vaststellingsovereenkomst. Alleen wanneer dit budget niet toereikend is betaal je de advocaatkosten zelf.

In Nederland bestaat de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor de advocaatkosten. Dit wordt ook wel een toevoeging. Je betaalt dan slechts een eigen bijdrage. Afhankelijk van je inkomen en vermogen af of je in aanmerking komt voor deze subsidie. Om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt kun je telefonisch contact opnemen of kijken op de website van de Raad van Rechtsbijstand.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag