HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Advocaat of Jurist?

Aan ons platform nemen zowel advocaten als juristen deel. Wat is eigenlijk het verschil tussen een advocaat en een jurist?

Advocaat

Een advocaat wordt ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd. Om in Nederland advocaat te worden, moet de advocaat een eed afleggen voor de rechtbank. Dit wordt de beëdiging genoemd. Nadat de beëdiging heeft plaatsgevonden, wordt de advocaat ingeschreven op het tableau van de rechtbank. Om beëdigd te kunnen worden geldt de eis dat er een universitaire juridische opleiding Rechtsgeleerdheid met succes is gevolgd. Tijdens de eerste drie jaar mag de advocaat zijn beroep niet zelfstandig uitoefenen, maar werkt hij/zij onder begeleiding van een ervaren advocaat, ook wel patroon genoemd. Ook volgt de advocaat tijdens de eerste 3 jaar van zijn loopbaan door de Orde van Advocaten voorgeschreven opleidingen. Pas na 3 jaar mag de advocaat zijn/haar beroep  zelfstandig uitoefenen.

Rechten en plichten van de advocaat

De Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten zijn van toepassing op de advocaat. De advocaat is verplicht om lid te zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze  organisatie is bevoegd om regels te stellen aan de beroepsuitoefening. Zo moet de advocaat altijd een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen en zich houden aan specifieke gedragsregels. De advocaat is verplicht om ieder jaar de nodige opleidingen te volgen en wordt daar ook streng op gecontroleerd. De advocaat heeft een wettelijk beroepsgeheim. Hij mag - tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent – geen vertrouwelijke  informatie naar buiten brengen.


Orde van advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten is een rechtspersoon en houdt toezicht op de advocatuur in Nederland. De advocaat moet zich altijd zo gedragen dat "het vertrouwen in de advocatuur of in zijn/haar eigen beroepsuitoefening" niet wordt geschaad.

Jurist

Een jurist is iemand die de universitaire studie Rechtsgeleerdheid heeft afgerond. Juristen zijn werkzaam in verschillende beroepen, zoals arbeidsrecht jurist, advocaat, bedrijfsjurist, gerechtsdeurwaarder, notaris en rechter. Jurist is geen beschermde titel. Juristen zijn geen lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en dus ook niet gebonden aan de gedragsregels die wel gelden voor alle advocaten in Nederland. Zo mag een jurist bijvoorbeeld uw zaak wel in behandeling nemen op basis van ‘no cure no pay’ terwijl een advocaat dat in beginsel niet mag op grond van de gedragsregels.

Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs

Om de kwaliteit van juristen te waarborgen zijn veel juristen aangesloten bij een belangenvereniging. Zo bestaat er bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) die zich ten doel heeft gesteld om kwalitatief goede juridische dienstverlening te waarborgen. Dat doet de vereniging door kwaliteitsverbetering en actieve bevordering van een goede juridische beroepsuitoefening. De vereniging hanteert voor haar leden/juristen strenge toetredingsvoorwaarden, gedragsregels en handhaaft deze regels ook.

Gedragsregels

De leden van de NVRA zijn verplicht om de gedragsregels na te leven. Er zijn in Nederland meerdere belangenverenigingen voor juristen. Let op dat niet alle juristen in Nederland lid zijn van een belangenvereniging.  

 

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag