HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Wet Werk en zekerheid - wijzigingen per 1 juli 2015

Er is veel veranderd op arbeidsrechtelijk gebied in 2015. Onderstaand treft u een korte opsomming aan van de veranderingen die per 1 juli 2015 zijn doorgevoerd. De Wet Werk en Zekerheid is in fasen ingevoerd. Ook vanaf 2016 hebben er belangrijke veranderingen plaatsgevonden.

Wat is op 1 juli 2015 in werking getreden?

Ketenregeling
Voor 1 juli 2015 was het nog toegestaan om 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten te sluiten met een maximale periode van 3 jaar. Na 1 juli 2015 mag dat nog een maximale periode zijn van 2 jaar. De keten start opnieuw na 6 maanden nadat de laatste arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Transitievergoeding
Bij beëindiging na een dienstverband van minimaal 24 maanden heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Deze vergoeding valt lager uit dan de huidige kantonrechtersformule, maar is wel verplicht. Hoe langer het dienstverband, hoe hoger de vergoeding.

Tot de eerste 10 jaar dienstverband heeft de werknemer recht op een transitievergoeding van 1/6 maandsalaris voor een half dienstjaar.
Na 10 jaar dienstverband 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.
Alleen wanneer een werkgever minder dan 25 werknemers in dienst heeft en het bedrijf staat er slecht voor dan geldt een bijzondere regeling.

Ontslag
De ontslagroute voor de werkgever wordt vastgelegd. De werkgever heeft straks geen keuze meer welke route wordt gevolgd. De wet schrijft voor wanneer een werkgever het ontslag via UWV moet aanvragen of via de kantonrechter. Straks lopen alle bedrijfseconomische ontslagen via UWV en alle overige ontslagen via de kantonrechter.
Hoger beroep wordt mogelijk tegen een beschikking van UWV of ontbindingsuitspraak door de kantonrechter.
Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen gemakkelijker worden ontslagen. Voor deze groep werknemers is geen transitievergoeding verschuldigd.

Scholingsplicht
Een werkgever moet de werknemer verplicht gaan scholen.

Nuluren - en min-max contracten
Het is moeilijker geworden om nuluren-contracten of min-max contracten af te sluiten. Dat mag alleen nog in geval van bijzondere omstandigheden.

Bedenktijd in de vaststellingsovereenkomst
Als er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, dan heeft de werknemer 2 weken bedenktijd. Binnen die 2 weken kan de werknemer daar schriftelijk op terugkomen. De bedenktijd is zelfs langer als dit niet schriftelijk aan de werknemer in de vaststellingsovereenkomst (of twee dagen na ondertekening) is bevestigd.

Passende arbeid
Na 6 maanden werkloosheid is de werknemer verplicht alle passende arbeid te accepteren.

Wat is er per 1 januari 2016 gewijzigd?

De duur van de WW is maximaal 24 maanden geworden.

 

Lees meer over de wijzigingen per 1 januari 2015.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag