HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslagbrief

Heeft u een ontslagbrief van uw werkgever ontvangen? Bent u het er niet mee eens? Of twijfelt u? Ontslag kan niet zomaar worden gegeven, daar moet altijd een gegronde reden voor zijn.

Uw werkgever kan u op verschillende manieren proberen te ontslaan. Ontvangt u een ontslagbrief van uw werkgever in de vorm van een vaststellingsovereenkomst dan is uw werkgever van u afhankelijk of u hiermee wilt instemmen. U bent niet verplicht om te ondertekenen. Er zijn veel zaken die goed beoordeeld moeten worden voordat u zo'n ontslagbrief kunt ondertekenen. Zijn uw WW-rechten wel veilig gesteld, ontvangt u wel een redelijke ontslagvergoeding en hoe zit het bijvoorbeeld met uw kansen op ander werk? Allemaal factoren die voor u van groot belang zijn en goed moeten worden geregeld. Onderteken nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst zonder juridisch advies in te winnen.

Ontslagbrief op staande voet

Heeft u een ontslagbrief van uw werkgever ontvangen waarmee u op staande voet ontslagen wordt? Benader dan direct een ontslag advocaat. Ontslag op staande voet wordt nooit zomaar geaccepteerd door de kantonrechter. Wilt u uw kansen op een WW-uitkering blijven behouden dan zult u dit ontslag op staande voet moeten aanvechten! Aarzel daarom geen moment om rechtshulp in te schakelen! Berust u in het gegeven ontslag op staande voet dan krijgt u geen WW-uitkering. Procedeer nooit alleen tegen uw werkgever, maar vraag altijd ontslaghulp van een advocaat. Door emoties kunt u snel verkeerde beslissingen nemen of verkeerde uitlatingen doen. Daarom is professionele juridische hulp erg belangrijk in deze situatie. 

Ontbindingsverzoek kantonrechter

Ontvangt u een ontslagbrief van uw werkgever met een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter? Raadpleeg in dat geval een ontslag advocaat om verweer te voeren. Wacht hier niet te lang mee, omdat deze procedure relatief snel verloopt. Juridisch advies is in deze procedure belangrijk omdat uw werkgever zich vaak wel zal laten vertegenwoordigen door zijn eigen advocaat. Bovendien zijn er veel juridische valkuilen. Gaat u alleen naar de kantonrechter of zonder professionele rechtshulp, dan staat u meteen met 2-0 achter met alle (vervelende) gevolgen van dien. Bel ons daarom direct vrijblijvend voor advies!  

Ontslagvergunning UWV

Stuurt uw werkgever u een ontslagbrief met een verzoek aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen? Voer dan verweer om uw ontslag aan te vechten en uw WW-rechten veilig te stellen. Vraag hulp van een ontslag advocaat om een verweerschrift op te stellen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde duur

Indien uw werkgever uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wil beëindigen, dan moet uw werkgever u tijdig hierover informeren (aanzegging).
Bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer moet de werkgever minimaal een maand van tevoren schriftelijk laten weten of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt of niet. Ook de voorwaarden van de verlenging moeten in de brief staan. Als er niet tijdig wordt aangezegd is er een boete verschuldigd van maximaal een maandsalaris. De arbeidsovereenkomst eindigt dan overigens wel. Ook oproepcontracten of ‘min-max’-arbeidsovereenkomsten vallen onder deze regeling.

Let op! De regeling is ook van toepassing bij verlenging van de arbeidsovereenkomst. 

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag