HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslagen worden tijdens ziekte?

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan tijdens de ziekteperiode. Met ziekteperiode bedoelen wij de eerste twee jaar dat u ziek bent. Uw werkgever mag u wel ontslaan in bijzondere situaties, zoals:

  • als u in uw proeftijd zit;
  • bij ontslag op staande voet;
  • bij een faillissement.

De hoofdregel is altijd dat uw ziekte niet de reden mag zijn voor het ontslag. Bent u toch ontslagen omdat u ziek bent of vaak ziek bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met 085 - 029 1001.

Op de hoofdregel dat u niet ontslagen mag worden tijdens ziekte zijn wel een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering is dat u na een ziekteperiode van 104 weken (twee jaar) of langer wel ontslagen mag worden wegens ziekte.

Opzegverbod

Op grond van de Nederlandse wetgeving geldt er een opzegverbod voor de werkgever tijdens de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit geldt zowel voor een vast contract als bij een tijdelijk contract.

Als u ziek bent geweest en u heeft zich weer beter gemeld, maar u bent binnen 26 weken weer ziek geworden dan is de ziekteperiode ingegaan vanaf de eerste keer dat u ziek was. Als de twee ziektejaren voorbij zijn en u bent nog steeds ziek, dan kan de werkgever (als hij een ontslagvergunning van UWV heeft) wel overgaan tot ontslag.

Reflexwerking opzegverbod

Als u ziek bent, dan kan de werkgever via UWV een ontslagvergunning aanvragen. Mag uw werkgever u na ontvangst van deze vergunning wel ontslaan? Nee! Ook na ontvangst van de ontslagvergunning kan hij de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Hij zal moeten wachten tot u beter bent.

De kantonrechter kan vanwege in de persoon gelegen factoren de arbeidsovereenkomst wel beëindigen tijdens uw ziekteperiode. Als de kantonrechter vermoed dat de reden van ontslag toch te maken heeft met de ziekte van de zieke werknemer kan de kantonrechter het ontslagverzoek afwijzen. Dit noemen ze de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte.

Als de kantonrechter het vermoeden heeft dat u ontslagen wordt omdat u ziek bent dan zal de ontslagaanvraag afgewezen worden. Is het overduidelijk dat de werkgever met een andere reden uw ontslag aanvraagt (bijvoorbeeld vanwege reorganisatie o.i.d.), dan is de kans aanwezig dat de rechter de ontslagaanvraag toewijst, ook als u ziek bent.

Re-integratieplicht

Uw werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht tijdens uw ziekteperiode van de eerste twee jaar. Daar tegenover staat dat u, als werknemer, de plicht heeft om mee te werken aan de re-integratie. Dit noemen ze ook wel de re-integratieplicht. Dit houdt in dat u samen met uw werkgever ervoor moet zorgen dat u zo snel mogelijk weer in uw huidige functie aan het werk kan. De bedrijfsarts geeft hierin advies en kan adviseren dat u passende arbeid moet verrichten. Het is ook erg belangrijk om u aan de re-integratieplicht te houden zodat u het recht op een WW uitkering behoudt!

Zelf ontslag nemen tijdens ziekte

Ten eerste moet u nooit ontslag nemen tijdens ziekte! Waarom niet? Omdat u hiermee afstand doet van uw recht op salaris. De werkgever is namelijk verplicht om tijdens ziekte twee jaar lang het loon door te betalen. Daarnaast verspeelt u uw recht op een WW-uitkering wanneer u zelf ontslag neemt. Bent u van mening dat u niet langer kan werken bij uw werkgever? Neem dan telefonisch contact op met 085 - 029 1001, zodat wij u kunnen adviseren hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Arbeidsconflict

Het kan voorkomen dat er tijdens ziekte een conflict ontstaat tussen u en uw werkgever omtrent uw re-integratieplicht. Bent u in een arbeidsconflict terecht gekomen met uw werkgever, aarzel dan niet en bel direct naar 085 - 029 1001! Wij helpen u dan binnen 24 uur aan een arbeidsrecht advocaat bij u in de buurt. Deze kan u van juridisch advies voorzien.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag