HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Beëindigingsovereenkomst

Heb je een beëindigingsovereenkomst van je werkgever ontvangen?

Na ondertekening kunt je de beëindigingsovereenkomst heroverwegen en heb je daar 14 dagen de tijd voor. Laat je daarom goed voorlichten!

Bel ons nu op 085 109 4104 voor directe hulp! 
Je belt tegen lokaal tarief.

 • Laat ons je adviseren zodat je krijgt waar jij recht op hebt.
 • Laat controleren of je ww rechten wel zijn veiliggesteld.
 • Wordt er een ontslagvergoeding vermeld?
 • De advocaatkosten worden vaak door je werkgever vergoed!

Het belang van de beëindigingsovereenkomst is groot. Laat altijd een ontslagspecialist de overeenkomst beoordelen. Vaak wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geregeld in een vaststellingsovereenkomst. Een advocaat of jurist kan je ook helpen bij de onderhandelingen met je werkgever. Samen staat je sterker! Neem direct vrijblijvend contact met ons op voor advies.

Belangrijke aandachtspunten bij de beëindigingsovereenkomst zijn:

 • De einddatum: Is de opzegtermijn wel in acht genomen?
 • De ontslagvergoeding: Krijg je waar je recht op hebt?
 • Kosten rechtsbijstand: Betaalt jou werkgever de kosten van je rechtshulp en zo niet, hoe kan dat geregeld worden?
 • Tot de einddatum: Wat is verstandig om af te spreken over (vrijstelling) van werk en uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen?
 • Eindafrekening: Is de eindafrekening correct opgesteld met alle loonbestanddelen waar je recht op hebt? 
 • Na ontslag: Heb je recht op WW en draagt jewerkgever bij in de kosten van outplacement en/of coaching?
 • Ziekte: Stem nooit zomaar in met een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte! Dit kan namelijk jou recht op een uitkering in gevaar brengen. 

Recht op een WW-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering op grond van een beëindigingsovereenkomst moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De voor de werkgever geldende opzegtermijn moet worden nagekomen.
 • Het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet van de werkgever komen. 
 • Het ontslag houdt geen verband met een door de werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag, zoals ontslag op staande voet

Opzegtermijn

Om een arbeidscontract geldig op te zeggen moet er gekeken worden naar de opzegtermijn die daarvoor geldt. De opzegtermijnen zijn namelijk per geval verschillend.

De opzegtermijnen zijn wettelijk vastgesteld. Hieronder kunt u een overzicht vinden van de opzegtermijnen. Maar let op: je arbeidsovereenkomst en/of cao mogen van deze termijnen afwijken! Kijk daarom altijd in je arbeidsovereenkomst of cao welke opzegtermijn gebruikt moet worden.

Dienstverband            opzegtermijn

korter dan 5 jaar     = 1 maand
5 tot 10 jaar           = 2 maanden
10 tot 15 jaar         = 3 maanden
15 jaar of langer     = 4 maanden

Bedenktijd

Je hebt een beëindigingsovereenkomst getekend maar wilt dit toch nog ongedaan maken. Dat is mogelijk, je hebt namelijk 14 dagen de tijd om je te bedenken. Dit wordt de bedenktijd genoemd. De werkgevers moeten zijn werknemer hierop wijzen. Doet hij dat niet dan wordt de bedenktijd verlengd naar drie weken.

Wat kunnen wij voor je doen?

Wil je je beëindigingsovereenkomst laten controleren. Wij kunnen je in contact brengen met een specialist.

Wij werken samen met deskundige ontslag advocaten die jarenlange ervaring hebben met het beoordelen van beëindigingsovereenkomsten.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag