HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding wordt ook wel aangeduid als ontslagvergoeding. Dit is een financiële vergoeding welke de werkgever aan u betaalt bij ontslag. Dit gebeurt op het moment wanneer de arbeidscontract wordt beëindigd. Deze vergoeding is bedoeld om de negatieve gevolgen van de beëindiging van de arbeidscontract in zekere zin te compenseren. Het is vooral bedoeld als spaarpot voor de overbruggingsperiode naar een nieuwe baan.

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding?

Een voorwaarde om hiervoor in aanmerking te kunnen komen is dat het initiatief om de arbeidscontract te beëindigen bij de werkgever ligt. Ook een werknemer die werkt op basis van een tijdelijke arbeidscontract heeft hier recht op als zijn of haar arbeidscontract niet verder verlengd wordt.

Een werknemer die zelf ontslag neemt of als een tijdelijke contract niet wordt verlengd, heeft de werknemer alleen recht op een transitievergoeding vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Wanneer heb ik geen recht op een transitievergoeding?

In de volgende situaties heeft u geen recht op een transitievergoeding:

 • als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • als de werknemer onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt;
 • als het dienstverband korter heeft geduurd dan 2 jaar;
 • als het ontslag is aangevraagd door de werknemer;
 • als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de werkgever;
 • Werknemer weigert een zelfde of beter aanbod van de werkgever.

Tips and tricks

Heeft u te maken met een transitievergoeding? Of is u een vaststellingsovereenkomst aangeboden waarbij de transitievergoeding ook ter sprake komt? Neem dan contact op met ons, wij bespreken met u de situatie en aan de hand daarvan brengen wij u in contact met een arbeidsrecht advocaat in de buurt. Teken niets of ga nergens akkoord mee zonder kennis te nemen van een arbeidsrecht advocaat! Bel hiervoor op 085 105 20 25.

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding wordt gebaseerd op uw leeftijd, bruto maandsalaris en het aan dienstjaren. U heeft recht op ⅓ maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Als u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest, heeft u vanaf het 10e dienstjaar recht op een vergoeding van ½ maandsalaris per dienstjaar. Het is wettelijk vastgelegd dat de transitievergoeding maximaal €77.000,- mag bedragen, tenzij de werknemer meer dan €77.000,- per jaar verdient. In dat geval mag er maximaal 1 jaarsalaris worden uitgekeerd. Daarnaast geldt er een speciale regeling voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn en minimaal 10 jaar in dienst zijn. Zij hebben vanaf het 10e dienstjaar recht op een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Maar let op: dit geldt alleen als de werkgever meer dan 25 werknemers in dienst heeft. Voor het betalen van de transitievergoeding mag er tussen de werkgever en werknemer een betalingsregeling worden afgesproken.

Voorbeeld berekening transitievergoeding

Henk is 45 jaar oud en werkt al 20 jaar bij dezelfde werkgever. Hij verdient een bruto maandsalaris (incl. 8% vakantiegeld) van € 3.100,- .De berekening van de transitievergoeding luidt dan als volgt:

 • De eerste 10 dienstjaren zijn goed voor 1/3   maandsalaris per dienstjaar. In dit geval wordt dat: 10 x 0,33 x 3.100 = € 10.230,-
 • De overige 10 dienstjaren zijn goed voor 1/2  maandsalaris per dienstjaar. In dit geval wordt dat: 10 x 0,50 x 3.100 = € 15.500,-

Vervolgens worden deze twee bedragen bij elkaar opgeteld en is de transitievergoeding berekend. In dit geval is dat: € 10.230,- + € 15.500,- = € 25.730,-

Kantonrechtersformule in de cao

In de cao kan worden afgeweken van de transitievergoeding. In een aantal cao’s wordt nog steeds gebruikt gemaakt van de kantonrechtersformule. Deze formule pakt vaak hoger uit dan de transitievergoeding. Kijk daarom altijd wat er in de cao geregeld is over de ontslagvergoeding zodat u geen geld misloopt.

Ontslagvergoeding verwijtbaar handelen

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan de werkgever of de werknemer? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag