HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Ontslag op staande voet

Ben je op staande voet ontslagen? Vecht het ontslag op staande voet altijd aan. Doet je dat niet, dan eindigt de arbeidsovereenkomst per direct en heb je geen recht op WW. Met de hulp van een arbeidsrecht advocaat kun je het ontslag op staande voet succesvol aanvechten.

Bel ons nu op 085 109 4104 voor directe hulp! 
Je belt tegen lokaal tarief.

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een ontslag per direct. Je werkgever kan je per direct ontslaan als er sprake is van een ernstige gebeurtenis (een dringende reden) waarvan je een verwijt kan worden gemaakt. je werkgever moet je direct de reden van ontslag op staande voet vertellen.

Mag uw werkgever u zomaar ontslag op staande voet geven?

Indien er sprake is van een dringende reden dan kan de arbeidsovereenkomst per direct worden opgezegd. Toestemming van het UWV of de kantonrechter is niet nodig. Daarnaast hoeft de opzegtermijn niet in acht genomen te worden en hoeft de werkgever niet te bekijken of herplaatsing binnen het bedrijf mogelijk is. Er is sprake van een dringende reden, als je bijvoorbeeld iets op het werk gestolen heeft of een collega heeft mishandeld.
Een werkgever moet rekening houden met de gehele situatie. De werkgever moet hierbij dus ook kijken naar je persoonlijke situatie. Ontslag op staande voet is een  in de meeste gevallen een laatste middel. De gevolgen voor de werknemer zijn namelijk ernstig. Je verliest je baan en de werkgever kan ervoor kiezen om jeloon per direct stop te zetten. Daarnaast krijg je geen WW-uitkering. je kunt mogelijk wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering van je gemeente.
Vecht je ontslag op staande voet daarom altijd aan met de hulp van een arbeidsrecht advocaat. Ontslag op staande voet wordt in veel gevallen ongedaan gemaakt door de rechter. Snel handelen is van het grootste belang.

Voorwaarden ontslag op staande voet

 

 • Het ontslag moet direct hebben plaatsgevonden.
  • De werkgever mag dus niet te lang wachten met je ontslaan maar moet dit direct na het bewuste incident doen. De werkgever mag wel onderzoek doen naar een incident om te bekijken of ontslag op staande voet hiervoor een aanleiding is
 •  Er moet sprake zijn van een dringende reden om te ontslaan.
 • Wanneer er sprake is van een dringende reden wordt hieronder besproken.
  • De (dringende) ontslagreden moet aan je worden verteld.
 • De werkgever moet direct bij het ontslag op staande voet de reden geven.
  • De reden mag mondeling worden gegeven maar meestal wordt dit ook schriftelijk meegedeeld.

Dringende redenen

Er is een dringende reden nodig om een werknemer op staande voet te ontslaan. Om te bepalen of er sprake is van een dringende reden wordt er door de rechter naar alle omstandigheden gekeken. Het is verstandig om een advocaat te raadplegen als u in een bepaald geval twijfelt.

De wet noemt 12 gedragingen van de werknemer die een dringende reden opleveren. De meest voorkomende zijn:

 • In ernstige mate ongeschikt blijken te zijn voor het werk.
 • Vervalste getuigschriften gebruiken óf onjuiste informatie geven.
 • Ondanks waarschuwing dronken zijn. Het niet geheim houden van bedrijfsgeheimen.
 • Zakelijke eigendommen beschadigen.
 • Misdrijven plegen waardoor hij het vertrouwen van de werkgever wordt geschaard.
 • De werkgever bedreigen,mishandelen of grovelijk beledigen.
 • Weigeren te voldoen aan redelijke bevelen. (werkweigering)

Kan ik mijn ontslag op staande voet aanvechten?

Bent u het niet eens met het ontslag op staande voet? Dan moet u binnen 2 maanden een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Met een verzoekschrift vraagt u aan de kantonrechter om het ontslag op staande voet te vernietigen en/of een schadevergoeding toe te kennen. Let op: na de termijn van twee maanden is er geen mogelijkheid meer om het ontslag aan te vechten!

Ontslag op staande voet is vernietigbaar als het niet aan de volgende drie voorwaarden voldoet.

 1. Het ontslag moet direct hebben plaatsgevonden.
 2. Er moet sprake zijn van een dringende reden om te ontslaan.
 3. De (dringende) ontslagreden moet aan u worden verteld. 

Als u naar de kantonrechter gaat om het ontslag aan te vechten, dan kunt u een beroepen doen op de volgende 2 gronden.

 1. Een beroep doen op de vernietigbaarheid van het ontslag
  U bent het niet eens met het ontslag op staande voet. Ook vindt u dat het ontslag op staande voet ongeldig is en vernietigd moet worden. Door het ontslag te vernietigen blijft het arbeidscontract geldig en heeft u recht op loondoorbetaling.
 2. Een beroep doen op onregelmatigheid van het ontslag.
  U legt zich neer bij het ontslag op staande voet. Maar u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding omdat het ontslag onregelmatig is. In dit geval wordt uw arbeidscontract door de rechter ontbonden en heeft u geen recht op loondoorbetaling.

Procederen of schikken

Voordat u naar de kantonrechter gaat, kunt u proberen er met de werkgever onderling uit te komen (schikken). Op deze manier wordt voorkomen dat de kantonrechter een beslissing neemt. Dit kan gunstig voor u uitpakken omdat u invloed kunt uitoefenen tijdens het schikken. Bij een schikking wordt er vaak voor gekozen om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Daarmee kan uw recht op een WW-uitkering worden veiliggesteld en kan er eventueel een ontslagvergoeding worden afgesproken.

Ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomst

Vecht u het ontslag op staande voet aan met een arbeidsrecht advocaat? Dan is uw werkgever in veel gevallen bereid om een regeling met u te treffen. Bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst. U kunt dan "met wederzijds goedvinden" uit dienst gaan en behoudt u recht op WW.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag