HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Verstoorde arbeidsrelatie

Bent u ontslagen vanwege een verstoorde arbeidsrelatie?
Of dreigt u om die redenen te worden ontslagen?
Bent u het hier niet mee eens?
De onafhankelijke arbeidsrecht kantoren die deelnemen aan hetontslag.nl kunnen u adviseren en het (dreigende) ontslag voor u aanvechten.
Lees op deze pagina alles over ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

Als er een ernstig conflict ontstaat op uw werk (we noemen dat een verstoorde arbeidsrelatie) dan kan dat onder omstandigheden reden zijn voor een werkgever om u te ontslaan. Who's to blame is dan vaak de vraag en speelt een belangrijke rol in de ontslagzaak

Als een arbeidsrelatie tussen de werkgever en werknemer is verstoord, dan kan dit een grond voor ontslag opleveren. Een werkgever kan dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken bij de kantonrechter.

Heeft u een vraag - wij kunnen u helpen

Heeft u een vraag over ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie? Neem dan contact op via 085 109 4104 of via het formulier.

Wat is een verstoorde arbeidsrelatie

Soms ontstaan er omstandigheden waardoor de relatie tussen jou en je werkgever zo slecht zijn dat jullie niet meer samen kunnen werken. Er is dan sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Dit kan ook het geval zijn wanneer er een situatie voordoet tussen jou en een andere werknemer waardoor je niet meer goed  je werk kan doen. Het kan gaan om ernstige conflicten, dusdanig uiteenlopende visies over hoe het werk uitgevoerd moet worden, botsende karakters of wanneer jij of je werkgever niet meewerken bij het oplossen van een conflict.Een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie hangt nauw samen met ontslag wegens disfunctioneren.

Welke arbeidsrelatie wordt bedoeld?

Wanneer er een directe situatie speelt tussen de werknemer en werkgever waardoor samenwerken niet mogelijk is dan is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Het kan ook voorkomen dat er een slechte relatie is tussen twee werknemers. Wanneer er een hiërarchische verhouding is tussen de twee werknemers kan het gezien worden als een verstoorde relatie tussen werkgever en werknemer. Bijvoorbeeld als jij en je leidinggevende een dusdanig slechte verhouding hebben dat het verrichten van de werkzaamheden niet meer goed mogelijk is.

Het kan ook voorkomen dat jij en een collega een slechte verhouding of conflict hebben zonder dat hij of zij een leidinggevende positie heeft binnen het bedrijf. Dit is niet een verstoorde arbeidsrelatie die een ontslag rechtvaardigt. Een conflict tussen gelijke werknemers kan wel doorwerking hebben op de relatie tussen een werknemer en een werkgever. Als een werkgever je op basis hiervan wil ontslaan dan zal de werkgever moeten aantonen dat door het conflict tussen de gelijke werknemers de relatie tussen de werkgever en de werknemer die hij wil ontslaan zo verstoord is dat het voortzetten van het dienstverband niet redelijk is.

Ontslag door een verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie is een legitieme reden voor ontslag. De werkgever kan je alleen maar ontslaan vanwege een verstoorde arbeidsrelatie met toestemming van de kantonrechter. De werkgever zal dan je ontslag aanvragen bij de kantonrechter. Hij zal aan de rechter moeten aantonen dat de relatie zo slecht is dat het niet redelijk is dat de arbeidsrelatie moet voortbestaan. Dit zal alleen het geval zijn als herstel van de relatie vrijwel onmogelijk is.

Verstoring van de arbeidsrelatie

De oorzaak van een verstoorde arbeidsrelatie kan zijn dat je een andere leidinggevende hebt gekregen, met wie je niet goed overweg kunt. Ook een gesprek in verband met het functioneren kan zodanig escaleren dat de verhoudingen tussen de werkgever en de werknemer zodanig geschaad is dat de arbeidsverhouding verstoord is. Een verstoorde arbeidsverhouding hangt vaak samen met disfunctioneren.

De verstoorde arbeidsrelatie moet blijken uit de ontslagaanvraag. Maar wanneer is de arbeidsrelatie nou precies verstoord? Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag en op welke wijze kan een arbeidsrelatie verstoord raken?

Voor een verstoring van de arbeidsrelatie zijn meerdere oorzaken mogelijk.

1. Botsende karakters. Dit is een oorzaak die geen betrekking heeft op de uitoefening van de werkzaamheden, maar op de persoon van de werknemer en werkgever. Karakters kunnen zodanig botsen met elkaar dat een normale samenwerking niet meer mogelijk is. De arbeidsrelatie kan dan verstoord zijn.

2. Na lange tijd non-actief te zijn geweest. Het komt vaak voor dat een arbeidsrelatie verstoord raakt nadat een werknemer lange tijd op non-actief is gesteld. De werknemer is dan al zolang om een bepaalde reden niet werkzaam dat dit een verstoring van de arbeidsrelatie kan opleveren.

3. Als ontslag op staande voet geen stand houdt. Als een werkgever ontslag op staande voet heeft gegeven en dat ontslag houdt geen stand dan zal de arbeidsrelatie waarschijnlijk eindigen op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. De reden voor het ontslag op staande voet zal namelijk hoogstwaarschijnlijk een zodanige vertrouwensbreuk hebben veroorzaakt dat de arbeidsrelatie is verstoord.

4. De druppel die de emmer doet overlopen. Het is mogelijk dat een reeks van gebeurtenissen de arbeidsrelatie uiteindelijk verstoord. Het gaat hier dan om de bekende druppel die de emmer doet overlopen. De werkgever moet de gebeurtenissen dan wel allemaal schetsen en kenbaar maken waarom nu de emmer is overgelopen en de arbeidsrelatie is verstoord.

5. Een eerdere ontslagaanvraag op andere gronden. Een werkgever kan een werknemer, bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen willen ontslaan. Mocht die aanvraag worden afgewezen, dan is het wel mogelijk dat door de hele procedure de arbeidsrelatie inmiddels is verstoord.

Verstoorde arbeidsrelatie en relatie buiten de werkvloer
Het kan zijn dat de oorzaak van een verstoorde arbeidsrelatie buiten de werkvloer ontstaat. Bijvoorbeeld wanneer je in een familiebedrijf werkt of wanneer je vrienden bij hetzelfde bedrijf werken. Wanneer een privé conflict doorwerking heeft op de relatie op werk dan kan dit ook gezien worden als een verstoorde arbeidsrelatie.

Wanneer je juist met een collega een affectieve relatie krijgt kan dit ook gezien worden als een verstoorde arbeidsrelatie. Vaak wordt een van de partners dan op een andere afdeling geplaatst of wordt aan een van de twee partners gevraagd om uit dienst te treden.

Ook bij deze relaties moet de werkgever aannemelijk maken dat de affectieve relatie of familierelatie de relatie tussen werknemer en werkgever dusdanig verstoord, dat het niet redelijk is dat het dienstverband wordt voortgezet.

Aantonen van een verstoorde arbeidsrelatie

Bij ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie moet de werkgever bewijs indienen dat de relatie dusdanig verstoord is en waarom dit ernstig genoeg is is voor ontslag.  Daarnaast  moet de werkgever kunnen aantonen dat hij heeft geprobeerd het probleem op te lossen en de arbeidsrelatie te herstellen. Zo moet hij bijvoorbeeld gekeken hebben of de werknemer wellicht op een andere afdeling geplaatst kan worden of een mediator ingeschakeld hebben om het conflict op te lossen. Hij moet duidelijk maken dat er geen kans meer is op herstel van de arbeidsrelatie. Zolang er kans is op herstel van de arbeidsrelatie zal de kantonrechter geen ontslagvergunning verlenen. Dit kan bewezen door middel van functioneringsverslagen, gespreksverslagen en andere stukken waaruit blijkt dat de arbeidsrelatie onherstelbaar verstoord is. Als de werkgever niet genoeg bewijs heeft om jou te ontslaan vanwege een verstoorde arbeidsrelatie, dan zal de kantonrechter de ontslagreden waarschijnlijk niet goedkeuren.

Recht op WW

In de meeste gevallen van een ontslag door een verstoorde arbeidsrelatie heb je recht op een WW-uitkering. Je moet dan voldoen aan de vereiste voor een WW-uitkering. Het is dan voornamelijk van belang dat het ontslag niet aan jou te wijten is en dat het UWV je niet kan aanmerken als verwijtbaar werkloos.

Transitievergoeding

Over het algemeen heb je bij ontslag recht op een transitievergoeding. De maatstaf die gehanteerd wordt voor een transitievergoeding is dat er wel sprake moet zijn van een billijke transitievergoeding. Het is dus belangrijk.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag