HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Kantonrechtersformule

Op 1 juli 2015 is de transitievergoeding geïntroduceerd. Deze vergoeding moet de kantonrechtersformule gaan vervangen. Toch komt de kantonrechtersformule nog regelmatig voor. In een cao of sociaal plan mag namelijk worden afgeweken van de transitievergoeding. Er wordt dan gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule pakt in de meeste gevallen hoger uit dan de transitievergoeding. Laat u daarom altijd adviseren door een ontslagspecialist zodat u geen geld misloopt. Lees verder hoe de kantonrechtersformule wordt berekend.

Hoe werkt de kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is een rekenmodel dat gebruikt wordt om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen. Dit rekenmodel is door de Kantonrechters zelf ontwikkeld.
Volgens de kantonrechtersformule wordt de vergoeding als volgt berekend:

  • Factor A x factor B x factor C
  • Factor A zijn de (gewogen) dienstjaren
  • Factor B is het bruto vaste maandsalaris

In Factor C zijn de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval uitgedrukt in een cijfer. De uitgangswaarde voor C is 1. De waarde is 1 als

  1. de reden voor het ontslag niet aan de werknemer of werkgever valt te verwijten, en
  2. de reden voor het ontslag niet in de risicosfeer van de werknemer valt, en
  3. zich verder geen bijzondere omstandigheden voordoen.

In de praktijk blijkt factor C meestal te schommelen tussen 0 en 2.

Berekening van dienstjaren (factor A)

De dienstjaren (factor A) tot de leeftijd van 35 jaar tellen mee voor ½, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot 55 jaar voor 1½ en vanaf 55 jaar voor 2.
De dienstjaren op jonge leeftijd tellen het minst mee. Dit is zo omdat jongeren makkelijker een nieuwe baan kunnen vinden.
De dienstjaren op hogere leeftijd tellen het meest mee. Op hogere leeftijd is het immers moeilijker om nieuw werk te vinden. Voor een werkgever is het dus duurder om een oudere werknemer te ontslaan. Hierdoor worden oudere werknemers beschermd.

Berekening loon (factor B)

Bij de B-factor gaat het om uw bruto vaste maandsalaris. Hierin zitten alle vaste loonbestanddelen (bijvoorbeeld: loon, vakantiegeld, 13de maand).

De correctiefactor (factor C)

De C-factor wordt ook wel de de correctiefactor genoemd en bepaalt voor een belangrijk deel de hoogte van de ontslagvergoeding. Belangrijke aspecten kunnen zijn de verwijtbaarheid, de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever.

De correctiefactor - verwijtbaarheid

De mate van verwijtbaarheid van het ontslag kan leiden tot een hogere of lagere vergoeding afhankelijk van de vraag wie de schuld krijgt van het ontslag. De arbeidsmarktpositie van een werknemer die door zijn werkgever via cursussen en dergelijke zijn kennis heeft kunnen bijhouden en uitbreiden, is beter dan die van een werknemer die dat niet heeft kunnen doen. De werknemer heeft dus minder financiële bescherming nodig. Een werknemer die werkzaam is in een branche waar een groot gebrek is aan personeel, heeft minder bescherming nodig dan een werknemer in een sector waarin veel werkloosheid heerst. Kortom, hoe slechter de positie op de arbeidsmarkt is, hoe hoger de vergoeding.

De correctiefactor - financiële positie werkgever

De financiële positie van de werkgever kan ook een rol spelen bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding. Dat kan het geval zijn als de werkgever een beroep doet op haar slechte financiële positie (habenichts / - wenig). De werkgever kan aannemelijk maken met bijvoorbeeld jaarstukken en prognoses dat de volgens de kantonrechtersformule berekende vergoeding voor haar niet betaalbaar is. De kantonrechter kan hier dan rekening mee houden en een lagere vergoeding vaststellen.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag